Vragen

Een adviseur-als-grensverkenner is een verbinder van belangen, behoeften en randvoorwaarden tussen uiteenlopende netwerken. Hij is effectief door buiten gebaande paden te treden, zichzelf als instrument te durven inzetten, een optocht te organiseren van betrokken personen en partijen die leidt tot draagvlak en draagkracht, en gebruik te maken van de creatieve spanning die het werken op het grensvlak van netwerken met zich brengt.

Adviseurs die als grensverkenners tussen deze netwerken opereren, moeten de logica daarvan  zien te verbinden met de logica van  beleidsvorming, onderhoud, beheer, planning en control. De beoefening van hun professie brengt vragen mee als: hoe leg ik uit dat het de moeite waard is om tijd te investeren in de probleemverkenning? Dat het verdiepen en verrijken van een probleem de kans op een oplossing vergroot? Dat ik effectiever ben achter de schermen dan op het toneel, hoewel van mij ook wordt verlangd dat ik zichtbaar ben? Hoe leg ik intern uit dat de oplossing deels buiten wordt gevonden?