Visie

Hier vouwen wij onze visie uiteen op een leergang voor de dienst Stadsbeheer. Wij zien haar adviseurs als grensverkenners met specifieke professionele vragen. Dat heeft naar onze ervaring gevolgen voor ontwikkeling en uitvoering van een Stadsbeheerleergang.