Grontmij

Voor raadgevend ingenieursbureau Grontmij hebben wij sinds 2000 verschillende opleidingen op het gebied van procesmanagement ontwikkeld en uitgevoerd:

  • voor medewerkers die in ingewikkelde contexten moeten herkennen dat zich iets voordoet waar ze zelf niet op in kunnen/moeten grijpen maar wel een collega bellen; het resultaat is dat zij zich bewust worden van knelpunten¬†/ problemen die ze niet kunnen negeren, en die ook kunnen verwoorden;
  • voor medewerkers die op hun inhoudelijke expertise worden ingezet maar in steeds ingewikkelder omgevingen moeten opereren en zich staande houden; het resultaat is naast inhoudelijke expertise een breder repertoire van interventiemogelijkheden;
  • voor medewerkers die worden ingezet als procesmanager; het resultaat is een groter sturingsvermogen op de eigen werkpraktijk, door grotere methodische, inhoudelijke en persoonlijke vaardigheden.

Kenmerken: door in- en outtakes met leidinggevenden nauw betrokken op de eigen werkpraktijk; deelnemers kunnen werk met werk maken.