Grensverkenners

Stadsbeheer is een dienst die op het snijvlak opereert van beleid en uitvoering, van burgers en bestuur, van interne organisatie en externe klanten en belanghebbenden. In die realiteit opereren ook de adviseurs. Hun taken en verantwoordelijkheden brengen met zich, dat zij de verbinding hebben te leggen tussen kennis en beleid, tussen de eigen dienstelijke organisatie en het interne en externe krachtenveld, tussen de ambtelijke en de politieke wereld.

Kenmerkend is dat zij zich bezig houden met het agenderen en positioneren  van vraagstukken en problemen die zich voordoen in het grensgebied tussen deze organisaties, organisatieonderdelen en domeinen. De oplossing van zulke vraagstukken en problemen ligt ook in die grensgebieden, en het is een zorg van de adviseur om de besluiten die daartoe worden genomen niet in de bestuurlijke, dienstelijke en maatschappelijke drukte verloren te laten gaan.